Oswietlenie led fugi

Oświetlenie awaryjne LED w budynkach użyteczności publicznej widziane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą robić szereg wymagań, których treść zawarta jest także w przepisach, jak i normach związanych z ochroną przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry narzędzi i osprzętu oraz określają one role dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, które należy założyć w poprawnie wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy robią w współczesnej rzeczy błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można nazwać:

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na linii ewakuacyjnej, niepotrzebne podchodzenie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu, brak uwzględnienia sprawności opraw w akcji bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami, brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za ostatnimi wyjściami ewakuacyjnymi a w strefach szczególnych, a też przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o podobnym natężeniu, umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w pomieszczeniach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego obiekcie, wybieranie urządzeń, jakie nie spełniają wymaganych prawd bądź nie dodają się do korzystania w krótkich warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozładowania baterii i stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu okresów w granic Celsjusza), brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki rób, ażeby nie powodować przy tym istotnego rozładowania baterii, brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w polach, gdzie ewakuacja może objawić się bardziej skomplikowana, brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego przedmiotu oraz warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie bezpośrednio wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

Zaniechanie dopracowania wyglądu i dopasowania systemu oświetlenia awaryjnego do właściwych przepisów że być opłakane skutki nie tylko dla wykonawcy przedsięwzięcia, jednak przede każdym dla potencjalnych poszkodowanych w wypadku zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z prawa jest ułatwieniu ewakuacji, więc nie wolno bagatelizować niuansów, ponieważ mogą one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej i sposób dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na możliwości ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wyżej wymienionym rozwiązaniom możliwe jest przystosowanie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do sposobu użytkowania konkretnego obiektu.