Odpylacze filtracyjne workowe

Odpylacz wykonany zgodnie z poradą atex (atex dust collector) stoi w organizacji filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony stanowi dla średnich i ogromnych instalacji odpylających z możliwością rozbudowy w perspektyw.

Cięższe frakcje surowca separowane są często w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany artykuł jest kierowany poprzez przenośnik łańcuchowy w okolicę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania środka na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest oferowane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest udostępniane do odpylacza. Na przelocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są widoczne w terminie normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy trwa w czasie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Ling Fluent Ling Fluent . Rychlé a efektivní učení cizího jazyka online

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, powraca do rozprężenia, co pozwala, że wielkie frakcje wychodzą na dno leja. Materiał zgromadzony w leju odpylacza jest podawany poprzez przenośnik łańcuchowy do celu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie artykułu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są przekazywane do rękawów filtracyjnych. Po wejściu przez worki filtracyjne, świeże powietrze dochodzi do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich modułów wybiera się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który pozwala oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega układaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co robi maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co stanowi znaczące dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co dają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w klimacie jego pozycji (on-line) kiedy także po jego wyłączeniu (off-line).