Centrum Kształcenia i Usług Sp. z o.o.

A A A
Chcesz się dokształcać, podnosić swoje kwalifikacje
lub je zmieniać to skorzystaj z naszej oferty.


Po reorganizacji kształcenia SZiH w Oświęcimiu, której działalność statutowa została skoncentrowana na organizacji różnych form studiów, działalność dotycząca organizacji kursów i szkoleń związanych ze zmianą lub podnoszeniem kwalifikacji został przeniesiony na nowo utworzony podmiot gospodarczy CKiU Sp. z o. o., który jest kontynuatorem wieloletnich doświadczeń, kompetencji i osiągnięć SZiH.
Zapraszamy na bezpłatne i dofinansowane ze środków Unii Europejskiej szkolenia i kursy organizowane w Oświęcimiu.
Obecnie proponujemy Państwu szkolenia zawodowe nadające kwalifikacje oraz stałe podnoszenie kompetencji.
 
Prezes Zarządu
  Maciej Piecha